Rituals of connection #1

Valerie van Leersum

Valerie van Leersum (1973). In mijn werk als kunstenaar en vormgever onderzoek ik de relatie tussen mens en landschap. Hoe vormt het landschap de mens en geeft de mens op zijn beurt vorm aan de relatie met het landschap?

Dit onderzoek verbeeld ik in beelden en installaties die zijn opgebouwd uit diverse media. Soms staan de werken op zichzelf, in andere gevallen zijn ze onderdeel van een veel-luik of een doorlopend proces. Het werk beweegt zich tussen de feitelijke geschiedenis aan de ene kant en het objectief beleefde aan de andere kant. Vanuit een artistiek onderzoek, streef ik naar een poëtische abstracte verbeelding die de kijker uitnodigt om te bewegen tussen persoonlijke ervaring en de grotere context van een fenomeen.

Geïnspireerd door de verschillende vormen waarop men uiting geeft aan verbondenheid met grond en de lokale omgeving, fotografeer ik sinds enige tijd rituelen. Aangespoord door de situatie waarin we ons op dit moment bevinden, ben ik naast de verzameling bestaande gebruiken afgelopen periode ook zelf rituelen gaan bedenken en fotograferen. In een tijd waar we worden uitgenodigd opnieuw te kijken naar hetgeen we waardevol vinden in het leven, in het omgaan met elkaar en onze omgeving, verbeelden deze kleine, persoonlijke rituelen wat me bezig houdt. Het werk is opgebouwd uit film-still achtige beelden die worden gecombineerd met teksten die gaan over overpeinzingen, gebruik, gevoel en wensen die daarbij gepaard gaan.

^